Izveštaj o tehničkim svojstvima kamena

Izveštaj o tehničkim svojstvima kamena poreklom sa lokaliteta „Bele Vode – Brajkovac“ kod Kruševca, sa ocenom mogućnosti upotrebe kao arhitektonskog građevinskog kamena.