Kamen za kuće – fasade

Naš prirodni kamen možete koristiti kao obloga za spolje zidove, tj. za fasade. Upotreba i način ugradnje zavisi od Vaše želje i ideje, a možete oblagati zidove u potpunosti ili samo delove koje želite da istaknete i ukrasite.