Izveštaj o tehničkim svojstvima kamena

Posted on

INSTITUT ZA PUTEVE (zavod za građevinske materijale) iz Beograda je izvršio kompletno ispitivanje kamena sa lokaliteta naših majdana radi davanja ocene mogućnosti upotrebe kamena kao arhitektonskog građevinskog kamena.


Detaljan izveštaj o tehničkim svojstvima našeg kamena možete pogledati na ovom linku.

Izveštaj o tehničkim svojstvima kamena